רחב

מתוך ויקיסקס
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רחב ומרגלי יהושע

רחב הזונה היא דמות תנ"כית הנזכרת בספר יהושע, בסיפור כיבוש יריחו, שסייעה למרגלי יהושע במשימתם. על פי חז"ל, בין צאצאיה היו נביאים חשובים. על פי הספרות המדרשית מקור שמה הוא שהייתה רחבה בזכויות‏‏[1].

תיאורה

על פי ספר יהושע, רחב הסתירה את המרגלים ששלח יהושע, וסייעה לבריחתם, ובכך סייעה בכיבוש העיר הראשונה בסדרת הערים שכבש יהושע בארץ כנען. היא הסבירה את החלטתה להגן על המרגלים בידיעתה כי ה' נתן ביד ישראל את הארץ, ידיעה שהתפשטה בקרב עמי כנען, וביקשה שיובטח שהיא ומשפחתה יינצלו אחר הכיבוש. כדי לוודא את זיהויה נדרשה לתלות חוט שני בחלון ביתה אשר בחומה, באמצעותו היא גם הבריחה את המרגלים מפני רודפיהם.

כל תושבי יריחו נהרגו בכיבוש העיר, אולם רחב ומשפחתה לא נפגעו, כפי שהובטח לרחב בידי המרגלים (יהושע פרק ו'):

"ויאמר יהושׁע אל-העם הריעו כי-נתן יהוה לכם את-העיר. והייתה העיר חרם היא וכל-אשׁר-בה לה' רק רחב הזונה תחיה היא וכל-אשׁר אתה בבית כי החבאתה את-המלאכים אשׁר שׁלחנו".

מקצועה

בין הפרשנים המסורתיים היו שפירשו את מקצועה של רחב - זונה, שלא כמו במקומות אחרים בתנ"ך, כמי שהייתה מוכרת מזונות, דבר שאינו כפשוטו של מקרא ולא כפי גישת התלמוד. רש"י היה מהראשונים שסברו כך והלך בעקבות הפרשנות של תרגום יונתן בן עוזיאל, שתרגם "פונדקיתא" (=בעלת פונדק). גם הספרי סבר כך והעיר שהייתה בעלת אכסניה [2]. אך הרד"ק העיר שהבנתו של רש"י את דברי התרגום הייתה מוטעית, כי זו דרכו של תרגום יונתן לתרגם את המלה זונה, וכך נהג גם ב'שתים נשים זונות' שתירגם 'נשים פונדקן'. גם המלבי"ם סבר שרחב הייתה זונה, והמרגלים הלכו אליה לא במקרה אלא על מנת לתשאל אותה, כי היא ידעה את מסתרי יריחו, בשל העובדה שגדולי הארץ ביקרו אצלה. הסבר נוסף משלב את שתי המשמעויות בכך שעוברי דרכים מצאו בפונדק את כל מחסורם הפיזי, מזון ואישה. ורחב כבעלת ה'פונדק' העירוני סיפקה שירותים אלו. הסבר זה מאיר באור חדש מדוע דווקא אליה באו המרגלים, וכן מניין היה לה ידע רב כל כך על הנעשה בארץ, היות שעוברי דרכים היו מצויים אצלה.

בתלמוד

לפי התלמוד, התחתן יהושע עם רחב הזונה לאחר שנתגיירה [3]. התלמוד מציג את רחב כבעלת יופי אגדי [4], ומתאר את מעלליה המיניים של רחב [5]. עד כדי כך נחשבה למושא תשוקה שרק אמירת שמה יכולה הייתה להביא לסיפוק מיני [6].

חולדה הנביאה, בת ירושלים הנזכרת בספר מלכים ב', הינה לפי חז"ל צאצאית של רחב הזונה[7]. לפי המדרש הנביא ירמיהו, נביא החורבן,[8] וגם הנביא יחזקאל [9] הם מצאצאיה, ויש המונים שורה שלמה של כהנים ונביאים שיצאו מחלציה[10].

בנצרות

על-פי הברית החדשה, רחב הייתה אמו של בעז, ובתוקף כך מיוחסת לאילן היוחסין של דוד המלך ושל ישו.

פרשנות

לפרשנותו של פרופ' יאיר זקוביץ רחב מתגלה כאישה חכמה ודומיננטית ששמנצלת שעת כושר, ומנהלת את כל המהלכים, ואילו המרגלים מתוארים ככלי משחק בידיה. הסמל העיקרי לכך שהיא משלשלת אותם מתוך ביתה שבחומה, והם תלויים על חבל כמריונטות לשבט או לחסד. היא למעשה מצליחה לתמרן בין מלך יריחו לבין יהושע, ולהציל את עצמה ואת משפחתה מגורלם של אנשי יריחו. לתפיסתו, הטעות של יהושע בשליחת המרגלים השלומיאלים, עולה לו בכך, שהוא לא יכול להוריש את כל אנשי יריחו כפי הציווי של משה, והוא נאלץ להותיר אותה ואת משפחתה בקרב ישראל.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ ‏תנא דבי אליהו זוטא פרק כ"ב‏
  2. ^ "ר' אליעזר אומר זו רחב הזונה שהייתה עסוקה באכסניה. 'מגילה יד'
  3. ^ מדרש רבה קהלת פרשה ח פסקה יג
  4. ^ תנו רבנן, ארבע נשים יפיפיות היו בעולם, שרה ואביגיל רחב ואסתר" (בבלי מסכת מגילה דף טו/א)
  5. ^ "דאמר מר אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה. אמרו בת י' שנים הייתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה, כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, אחר 50 שנה נתגיירה. אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים" (בבלי, זבחים, קט"ז ב). (ילקוט שמעוני שמות - פרק יח )
  6. ^ "אמר רבי יצחק: כל האומר רחב רחב מיד ניקרי (נעשה בעל קרי)" (בבלי, זבחים קט"ז ע"א)
  7. ^ "רבי יהודה היה אומר: שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה, אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה היתה", (בבלי, מגילה, י"ד ע"ב).
  8. ^ "אמר הקב"ה לישראל אני אמרתי לכם כי החרם תחרימם החתי והאמורי וגו' (דברים כ' י"ז) ואתם לא עשיתם כן אלא ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה החיה יהושע (יהושע ו' כ"ה) הרי ירמיה בא שהוא מבני בניה של רחב הזונה ועושה לכם דברים לשיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם" (מדרש זוטא איכה פרשה א לד) ועוד בילקוט שמעוני ופסיקתא דרב כהנא.
  9. ^ "יחזקאל ישראל היו מזלזלין אחריו ואומרים לא מבני בניה של רחב הזונה הוא וצריך הכתוב ליחסו היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן. ירמיה היו ישראל מזלזלין אחריו ואומרים לא מבני בניה של רחב הזונה הוא וצריך הכתוב ליחסו דברי ירמיה" (ילקוט שמעוני במדבר - פרק כה)
  10. ^ " שמנה כהנים ושמנה נביאים עמדו מרחב הזונה ואלו הם ירמיהו חלקיהו ושריה ומחסיה וברוך ונריה וחנמאל ושלום. רבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה הייתה מבני בניה של רחב הזונה שנא' מ"ב כב וילך חלקיהו הכהן ואחיקם בן עכבור ושפן ועשייה." (ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כ')